Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
 
Bgwebsite – уебсайт на ниска цена. Условия за ползване на сайта
© 2005-2023
PYS CONSULT Ltd.
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
> ПАРТНЬОРИ <
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
ПРОФ. Д-Р МАРГАРИТА ЧИНОВА
Клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
Маргарита Чинова е български юрист, родена на 26 август 1951г. във с.Врачеш, България. Завършила е право в Софийския университет.

От 1976 г. е асистент по наказателен процес в Юридическия факултет на СУ. От 1999 – до момента е професор по наказателен процес в ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”. От 2001 е член на Консултативния съвет по законодателство към Председателя на Народното събрание.

Монографии:

Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни, СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, София, 1986г.; Актове на органите на предварителното производство. Правна същност и класификация, София, 1993г.; Наказателнопроцесуална принуда и неприкосновеност на личността, София, 1998г.; Новите положения на досъдебното производство по НПК, София, 2007г.

Фирмата | Нашият екип | Новини
Правни области | Проекти | Услуги | С кого работим | Полезни връзки | Контакти