Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
 
Bgwebsite – уебсайт на ниска цена. Условия за ползване на сайта
© 2005-2023
PYS CONSULT Ltd.
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
> ПАРТНЬОРИ <
Партньори и клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
„ЛАУРУС ЕР” ЕООД
Клиенти на правно-консултантска фирма ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
Правната фирма "Лаурус - Р" ЕООД е профилирана в комплексното правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Предлагаме консултации в областта на търговския и граждански оборот, както и съдействие за процесуално представителство на физически и юридически лица пред съдилищата в Република България.
Правната фирма "Лаурус - Р" ЕООД е работила по големи производства по несъстоятелност като е съдействала на своите клиенти за придобиването на предприятия или обособени части в тези производства.
Фирмата | Нашият екип | Новини
Правни области | Проекти | Услуги | С кого работим | Полезни връзки | Контакти