ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ разчита на млад и висококвалифициран екип от юристи
 
Bgwebsite – уебсайт на ниска цена. Условия за ползване на сайта
© 2005-2023
PYS CONSULT Ltd.
ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ разчита на млад и висококвалифициран екип от юристи

Екипът на „Пи Ай Си Консулт“ООД притежава солиден опит, опрян на работата си по редица проекти в различни области на правото и обществения живот.
Експерти и членове на юридическия екип на дружеството са:

проф. д-р Маргарита Чинова – юрист и университетски преподавател, експерт по национално и международно наказателно право и процес;

проф. д-р Иван Русчев – юрист и университетски преподавател, експерт по търговско, гражданско право – обща част, застрахователно, вещно, облигационно, банково и застрахователно право;

Други асоциирани към дейността на дружеството експерти и специалисти.

Големия консултантски екип, с който разполагаме и нашите партньори в дейността, ни дава уникалната възможност да покриваме почти всички областни градове в България – София, Пловдив, Бургас, Варна и др.

Нашите асоциирани специалисти имат голям опит в консултирането на държавни институции, общини, общински и държавни дружества, бизнес клиенти, асоциации, центрове за обучения и др.

Външните консултанти на “Пи Ай Си Консулт” ООД, въпреки натовареното си ежедневие на научни работници или преподаватели във Висши учебни заведения, винаги приемат с желание и нужното внимание всеки един поставен за разглеждане казус.

Всички специалисти на “Пи Ай Си Консулт” ООД, непрекъснато работят за повишаването на теоретичните и практическите си познания, участвайки в обучения, специализации и семинари в различните области на правото и това е основната ни цел във всеки един момент - постоянно да се усъвършенстваме професионално, водени от желанието да Ви предложим висококачествено юридическо обслужване и да задоволим напълно Вашите потребности.

Специалистите и консултантите на дружеството работят от началото на проведената в страната реформа в системата на здравеопазването, сферата на обществените поръчки, промяната на законодателството, системите на българското материално гражданско, административно и наказателно право и процес.

Натрупаните през периода на работа познания и практика ни дават самочувствието да отбележим, че притежаваме солиден опит в изброените по-горе сфери на обществените отношения.

Работили сме и продължаваме да работим успешно с редица общински лечебни заведения в различни областни градове.

Сред нашите клиенти има отлични специалисти – лекари, стоматолози и медицински неправителствени организации.

Нашите експерти са участвали в множество работни срещи и обсъждания на проекти на национално и международно ниво.

Работим с инвеститори от редица съседни и европейски държави.

Експертния ни екип е в състояние да подпомогне процеси по изграждане на организационен и административен капацитет в публични и частни структури, както и да осигури необходимата високоспециализирана правна помощ на правителствени, общински и неправителствени организации, предприятия и публични институции в сферата на българското и европейското право.

Мотото на нашият екип е:
ЗА ПРАВОТО ГРАНИЦИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ.Фирмата | Нашият екип | Новини
Правни области | Проекти | Услуги | С кого работим | Полезни връзки | Контакти