Условия за ползване на сайта на ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ
 
Bgwebsite – уебсайт на ниска цена. Условия за ползване на сайта
© 2005-2023
PYS CONSULT Ltd.
Условия за ползване на сайта на ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ

Уважаеми клиенти и партньори, чрез осъществяването на достъп до сайта на „Пи Ай Си Консулт” ООД в световната мрежа „Интернет”, находящ се на адрес www.pysconsult.com, Вие изразявате своето безспорно категорично съгласие със следните условия за ползване на този сайт.

В случай, че не сте съгласни с условията за ползването, то Вие нямате право и ние не Ви препоръчваме да ползвате сайта на „Пи Ай Си Консулт”ООД.

Ползвайки сайта на „Пи Ай Си Консулт” ООД на адрес www.pysconsult.com, както и запознавайки се или разглеждайки съдържанието на страниците на „Пи Ай Си Консулт” ООД в глобалната мрежа „Интернет”, е добре да знаете, че информацията в тях е със защитено авторско право © „Пи Ай Си Консулт” ООД, а в този смисъл всякакви права, които не са били изрично предоставени, са запазени.

Авторските права в този уеб сайт, в това число без ограничение, на всички документи, файлове, графики, емблеми и кодове или връзки, които се съдържат в него или са свързани с него, представляват авторско право на © „Пи Ай Си Консулт”ООД.

„Пи Ай Си Консулт” ООД Ви дава право да копирате документи или страници на Вашия твърд диск и да отпечатвате откъси от сайта единствено за лични, нетърговски цели. Разрешено е свалянето им само при условие, че всяко копие на тези документи или страници, което направите съдържа всички предупреждения за авторските права или правата за собственост върху него или всякакъв отказ от права, съдържащи се в него.

Изключвайки това ограничително разрешение, нищо друго в този сайт на адрес www.pysconsult.com, не трябва да се възприема като даване на каквото и да е друго право или лиценз по силата на всяко друго авторско право на „Пи Ай Си Консулт”ООД. Освен това, нищо от съдържанието на този сайт не трябва да се възприема като отдаване на каквото и да е право, според какъвто и да е патент или търговска марка на „Пи Ай Си Консулт” ООД или което и да е трето лице.

„Пи Ай Си Консулт” ООД не поема задължение във връзка със сайтове, на които сте се позовавали или сте имали достъп чрез връзка от този сайт, в това число без ограничение, задължение, породено от твърдения, че съдържанието на всеки подобен сайт на трето лице нарушава даден закон или права на дадено физическо или юридическо лице.

Добре е да знаете и поради тази причина „Пи Ай Си Консулт” ООД Ви уведомява, че всички имена на продукти или корпорации, споменати на този уеб сайт, са търговски марки на групата компании с името „Пи Ай Си Консулт” ООД с изключение на онези марки, които са отбелязани като собственост на други компании.

Гаранции от каквото и да било естество, които гаранции да са изразени или наложени, включително и гарантирането на юридически титул или липса на нарушения или каквито и за било наложени гаранции в отношение на пригодността за определената цел, не се дават и не могат да бъдат дадени от „Пи Ай Си Консулт” ООД по отношение на надеждност, точност или наличие в съдържанието на тази страница.

„Пи Ай Си Консулт” ООД няма да носи каквато и да било отговорност във връзка с каквито и да било косвени, директни, специални, случайни или последващи щети, както и загубена печалба или прекъсване на бизнес, които произтичат като следствие от използването на сайта или във връзка с невъзможност да бъде използван той, дори и когато „Пи Ай Си Консулт” ООД е било уведомено писмено или устно относно вероятността от възникването на подобни щети.

Юрисдикциите в някои от държавите не позволяват изключване на конкретни гаранции или ограничения по отношение на отговорността, така че тези ограничения или изключения може да не се отнасят за Вашия конкретен случай. Тогава отговорностите на „Пи Ай Си Консулт” ООД биха се ограничили до максималната степен, която позволява съответното законодателство.

„Пи Ай Си Консулт” ООД си запазва правото да преразглежда страницата си в глобалната мрежа или да спре достъпа до нея по всяко време.

Авторски права © „ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ” ООД.
Всички права са запазени © „ПИ АЙ СИ КОНСУЛТ” ООД.

Фирмата | Нашият екип | Новини
Правни области | Проекти | Услуги | С кого работим | Полезни връзки | Контакти